Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Opleidingen 

12 nov '19
04 okt '19

Recente kennisitems

In Lokaal: vol tegen armoede 1
Kennisitem - 10-10-2019
In Lokaal: vol tegen armoede
# Armoede, Ouderen- en thuiszorg, Lokaal Sociaal Beleid, Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur read.more
Vermaatschappelijking 2
Kennisitem - 08-10-2019
Vermaatschappelijking
# Lokaal Sociaal Beleid, Ouderen- en thuiszorg, Armoede, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 01-10-2019
24.09.2019 Dec. wijz. wet 08.04.1965 betr. de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15.02.2019 betr. he
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-09-2019
17.05.2019 BVR tot erkenning en subsidi√ęring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het dec. 26.04.2019 betr. de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more