Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Opleidingen 

14 jan '20

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 KB tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten voor de uitvoering van art. 4 van de wet 21.11.2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 10-01-2020
28.12.2019 BVR wijz. van de regelgeving in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de uitvoering van besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 09-01-2020
24.12.2019 MB wijz. MB 21.12.2012 betr. het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en het MB 15.01.2016 betr. de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg, wat betreft
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 23-12-2019
Vrijwilligers : geïndexeerde vergoedingen
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer