Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren 19-20. Schrijf nu in!

Opnieuw drie sessies. Voor diensthoofden vrije tijd. Een groot netwerk waarin we leren van elkaar.  

schrijf nu in!

Opleidingen en studiedagen

21 nov '19
04 okt '19