Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur - Financiering lokale besturen: responsabiliseringsbijdragen (art. 26-28)
# Financiƫn, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 08-01-2020
20.12.2019 KB wijz. KB 20.10.2015 betr. het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen
# Noodplanning, Preventie en veiligheid, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 10-01-2020
13.12.2019 BVR tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, wijz. diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15.02.2019 en wijz. art. 5 van het
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Noodplanning, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 20-01-2020
09.12.2019 MB tot het verlenen van een subsidie aan de Brusselse Agglomeratie om de personeelskosten van het centrum van het eenvormig oproepstelsel te dekken voor het jaar 2018
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer