Niet te missen

23 mei '19
18 nov '19
18 okt '19

Ons team

Volg ons op Facebook

Ook interessant

Recente kennisitems

Kennisitem - 01-10-2019
24.09.2019 Dec. wijz. wet 08.04.1965 betr. de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15.02.2019 betr. he
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-09-2019
17.05.2019 BVR tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het dec. 26.04.2019 betr. de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Tieners - cahierreeks Kinderopvang 3
Kennisitem - 07-09-2019
Tieners - cahierreeks Kinderopvang
# Jeugd, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 22-07-2019
De Rechten van het Kind als leidraad voor lokaal beleid
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Lokaal Sociaal Beleid, Diversiteit, Vrijetijdsbeleid, Wonen, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd, Veiligheid read.more