Centraal thema van deze bijeenkomst: Waar gaat de markt naar toe?

Gebundeld in een kleine 3 uur richten we ons op de volgende zaken waarbij we telkens focussen op enerzijds de regels en anderzijds de toepassingen/ervaringen in de praktijk

Welke reglementen zijn aangepast? Voor welke delen van het reglement maken jullie gebruik van de gemeentelijke autonomie? Zijn er bepaalde aandachtspunten vanuit de praktijkervaring?

  • Wijzigingen van markten

Wat zijn de spelregels bij een (tijdelijke/definitieve) verhuis, inkrimping van de markt of een aanpassing van het marktreglement? Hoe gaan jullie om met wijzigingen van de wekelijkse markt?

  • Afvalproblematiek

Welke regels en richtlijnen zijn hierrond van toepassing?? Hoe gaan de gemeenten hier mee om? Zijn er goede afspraken met de marktkramers? Wat met Vlarema 7?

  • Keuringen gas en elektriciteit

Welke keuringen vragen gemeenten? Wie controleert? Wat met de nieuwe regelgeving rond elektrische keuringen AREI?

  • Vraag het aan je collega

Hoe gaan jullie/andere gemeenten om met …?

Met andere woorden: een unieke kans om op een halve dag weer helemaal mee te zijn met het marktbeleid en je collega’s te ontmoeten!!

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich tot de verantwoordelijken voor de ambulante handel binnen de gemeenten (ambtenaren economie, marktleiders, …)

Inschrijven

Deelname is gratis, mits voorafgaande inschrijving.

Schrijf uzelf en uw collega’s in via economie@vvsg.be.

Verhinderd?

Als u deze dag verhinderd bent, kan u ook aansluiten bij een andere overlegtafel:

  • Dinsdag 21 januari (NM) in Ingelmunster
  • Donderdag 23 januari (NM) in Hechtel-Eksel
  • Dinsdag 28 januari (NM) in Boutersem
  • Donderdag 30 januari (NM) in Zele
  • Vrijdag 7 februari (VM) in Lille

 

Meer informatie over de overlegtafels economie vind je op onze webpagina.

 

De ROM wordt georganiseerd met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Opleidingssessies

21 jan '20
23 jan '20
28 jan '20
30 jan '20
07 feb '20