Lokale besturen hebben een regierol om een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) op te starten. Tijdens een tweedaagse opleiding nodigen we ambtenaren uit die lokaal een trekkersrol (zullen) opnemen in een GBO.

Welke regie-instrumenten zet je in? Welke positie neem je in t.o.v. je partners? Welk mandaat heb je? Hoe stel je een netwerk samen? Hoe kan je je GBO laten inspireren door inzichten?
Let op: We staan tijdens deze opleiding niet stil bij het meten van effecten. Impact meten is een thema waarover we in de toekomst een apart aanbod willen uitwerken.

Dag 1

Kennismaking en inleiding in het Geïntegreerd Breed Onthaal

 • Het decreet Lokaal Sociaal Beleid
 • Het GBO en haar werkingsprincipes
 • De strategische doelstellingen van het GBO
 • De partnerschapsovereenkomst van de kernpartners GBO
 • De lokale samenwerkingsovereenkomst en handleiding

Analyse van de antwoorden op de schriftelijke vragen door de begeleiders

 • Kritische analyse
 • Feedback door en tussen de begeleiders

Inhoudelijke thema’s

 • Door gedeelde inzichten naar meer samenwerking
 • Welke partners in mijn netwerk en wat is mijn positie?

Dag 2

Inhoudelijke thema’s

 • Welke procedures moet ik volgen?
 • Wat is mijn positie als regisseur?
 • Welke regie-instrumenten heb ik in handen?
 • We vullen het programma op dag 2 aan op basis van de behoeften van de deelnemer

Toekomstperspectief

 • Wat zijn mijn volgende stappen?

Voor wie

ambtenaren die lokaal een trekkersrol (zullen) opnemen in GBO

 

Waar en wanneer

 • Donderdagen 16 en 23 januari 2020
 • telkens van 9.30 uur tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur 
 • Park Inn: Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

 

 • Dinsdagen 11 en 18 februari 2020 
 • telkens van 9.30 uur tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
 • NH Hotel Gent Sint Pieters Koning Albertlaan 121, 9000 Gent

Betaling

Na ontvangst van de factuur.

 

Deelnameprijs

230€

 

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

 

Praktisch

info inhoudelijk

info praktisch

Opleidingssessies

11 feb '20