Nieuws

Praktijk informatie

Video over stedenband Roeselare-Dogbo

# Internationaal Lees meer

Opleidingen

Recente kennisitems

Kennisitem - 03-10-2019
06.09.2019 BVR wijz. van diverse bepalingen van het BVR 26.02.2016 betr. lage-emissiezones
# Mobiliteit en openbare werken, Milieu, SDG's, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 10-10-2019
02.09.2019 MB wijz. bijlage bij het MB 03.02.2017 tot bepaling van de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag houdende de uitvoering van art. 4.3.5, § 3 van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement be
# Milieu, SDG's, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 10-10-2019
02.09.2019 MB wijz. van de bijlage bij het MB 03.02.2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van art. 4.3.5, § 3 van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam
# Milieu, SDG's, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 17-09-2019
23.08.2019 MB wijz. diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit
# Ruimtelijke Ordening, Milieu, SDG's, Wonen en verbouwen, Natuur & Milieu read.more