Recente kennisitems

Kennisitem - 13-01-2020
07.01.2020 KB wijz. KB 07.04.2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
# Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 24-12-2019
20.12.2019 KB tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
# Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur - Financiering open ruimte (art. 22-25)
# Financiën, SDG's, Bestuur, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur - Invordering van provincie- en gemeentebelastingen (art. 29)
# Financiën, Bestuur Lees meer